Veranderingen in het bedrijf

Er komt vaak voor dat er een plan voor veranderingen in uw bedrijf. Het kan van alles zijn, zoals het type bedrijf te veranderen van PMDN naar PMA en vice versa, aandeelhouders of een andere redenen.

Daarom heeft het een nieuw juridisch document nodig voor de wijzigingen in het bedrijf.


Het Veranderingen in ue bedrijf Volgens de Indonesische wet

Het veranderen van de rechtsvorm van uw bedrijf of van het samenwerkingsverband binnen het  bedrijf beschouwen de staat in het algemeen als een staking van uw ondernemersactiviteiten. Daarom moet u de balans opmaken en afrekenen. Het bedrijf met de nieuwe rechtsvorm of het nieuwe samenwerkingsverband beschouwen  als een nieuw gestarte onderneming.

Indonesische wet nummer 40 is het jaar 2007 betreffende Limited Liability Company (UU PT) gereguleerde wijzigingen in het bedrijf. Om de wijzigingen door te voeren, moet u een algemene aandeelhoudersvergadering leden (Rapat Umum Pemegang Saham of RUPS). In RUPS moeten alle beslissingen met betrekking tot de wijzigingen een quorum van aandeelhouders en belanghebbenden van het bedrijf bereiken. Lukt het niet om alle aandeelhouders en stakeholders te presenteren, dan is het mogelijk om een ​​circulaire te maken. Nadat de RUPS of Circulaire gedragingen onder de voorwaarden vallen, dient de RUPS getekend te worden bij een notaris.

De notaris zal de notulen van RUPS ondertekenen en een akte van wijziging opmaken conform de RUPS. Daarna moet goedkeuring worden gevraagd aan Ministerie met betrekking tot de wijzigingen.


Beëindig de bedrijfsverandering met Indo-Ned Consultancy

Indo-Ned Consultancy levert service met betrekking tot de bedrijfsveranderingen. Indo-Ned Consultancy helpt u bij het maken van een verandering vanaf de Algemene Vergadering van Aandeelhouders totdat u het Besluit krijgt van het Indonesische Ministerie van Recht en Mensenrechten. We geven altijd het beste advies en de beste oplossingen voor uw bedrijf in Indonesië en we zullen u begeleiden bij het opzetten van uw bedrijf in Indonesië. Mocht u hulp en meer informatie nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op. vind meer, klik hier.

Disclaimer:

De hier verstrekte informatie is gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Het proces of de vereiste kan variëren, afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden. Bovendien is de wet en regelgeving in Indonesië onderhevig aan veelvuldige wijzigingen. Alstublieft neem contact met ons op als uw adviseur voor actuele informatie en nauwkeurig advies. Meer informatie klik hier en U kunt ook onze sociale media-accounts volgen om de laatste informatieberichten te zien. klik op de volgende links: Facebook, Instagram, Linkedinen Twitter.

Free Consultation

Contact us
reCAPTCHA