Juridisch Advise & Ondersteuning

Elke ondernemer of zakenlieden zal tijdens de uitoefening van zijn bedrijf mogelijk  tegen problemen aanlopen. Problemen in elk bedrijf moeten onmiddellijk worden aangepakt, zodat de problemen niet complexer worden. Als zakelijke problemen zich vaak voordoen en ernstige gevolgen hebben voor het bedrijf, moet u onmiddellijk een oplossing vinden.

Voor veel ondernemers is de complexe en vaak maar subtiel afwijkende Indonesiche wetgeving onbekend en onbemind, maar altijd cruciaal. Daarom biedt Indoned Consultancy juridisch advies en ondersteun  voor u in Indonesië. Wij bieden  praktisch toepasbare adviezen en concrete begeleiding.


Wij kennen de Indonesiche wetgeving én (zaken)cultuur

Veelal werken wij daartoe samen met partners uit ons Indonesische  netwerk. Wij spreken de taal van de adviseur ter plaatse – zowel letterlijk als figuurlijk.

Wij kunnen buigen op lange ervaring in het ondernemingsrecht en is dan ook op alle terreinen daarvan thuis. Onze financiële kennis, opgedaan in het bankwezen, zet u op een voorsprong. Mocht u onverhoopt in een gerechtelijke procedure verwikkeld raken, dan hebben wij ook diepgaande procesrechtelijke expertise in huis, waardoor u uw zaak met een gerust hart aan ons uit handen kunt geven. Ook voor werk en verblijf vergunning van uw zelf en uw partners bent u bij ons aan het juiste adres.

Indoned Consultancy adviseert u over de meest geschikte ondernemingsvorm en over hoe we uw onderneming van een gedegen juridische basis kunnen voorzien. Denk daarbij aan het opstellen en aangaan van contracten, het vastleggen van afspraken met leveranciers en aan het zekerstellen van uw eigen belangen richting klanten. Wilt u later niet voor onaangename verrassingen komen te staan, dan is goede advisering en begeleiding noodzakelijk. Wij doen dat door ons te verdiepen in uw specifieke situatie en wensen en door met u mee te denken buiten de geijkte kaders.

​Wij kunnen buigen op lange ervaring in het ondernemingsrecht en is dan ook op alle terreinen daarvan thuis. Onze financiële kennis, opgedaan in het bankwezen, zet u op een voorsprong. Mocht u onverhoopt in een gerechtelijke procedure verwikkeld raken, dan hebben wij ook diepgaande procesrechtelijke expertise in huis, waardoor u uw zaak met een gerust hart aan ons uit handen kunt geven.

Het ondernemings Advies & Ondersteuning

Indoned Condultancy adviseert en procedeert onder meer op de volgende terreinen:

1.
Herstructureringen, fusies en bedrijfsovernames.
2.
Oprichting van een onderneming.
3.
Specifieke samenwerkingsvormen, zoals personenvennootschappen (waaronder de maatschap,
de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap), kapitaalvennootschappen
(zoals de PT of PMA.) en joint ventures.
4.
Due diligence-onderzoek.
5.
Financieringen en zekerheden, waaronder het aankoop van een stuk land- of Villa /huis of een
onderneming.
6.
Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden.
7.
Geschillen tussen vennoten en tussen aandeelhouders.
8.
Geschillen met (statutair) bestuurders.
9.
Verbintenissenrecht in al zijn facetten.
10.
Wijzigen van de vergunningen.

Indoned Consultancy geeft een juridisch advies met tegenprestatie. De afweging betreft de juridische risico’s die kunnen ontstaan ​​bij de uitvoering van uw ondernemingsplan. We bieden ook de gepaste preventieve maatregelen om het risico te ondervangen.

Juridisch advies en bedrijfsanalyse met Indoned Consultancy

Naast juridisch advies, begeleidt Indoned Consultancy u ook bij het analyseren van uw zakelijk contracten en uw huidige bedrijf vergunningen.

Gezien de complexiteit van de huidige zakelijke transacties, kan worden vastgesteld of er een rechtvaardiging nodig is om te bepalen of een ondernemingsplan, zakelijke overeenkomst, zakelijke transactie en de operationele transactie in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving of niet. Denk aan de vernieuwing van de wetgeving.

Indoned Consultancy maakt het voor bedrijven gemakkelijk om problemen aan te pakken en op te lossen die betrekking hebben op of juridische aspecten bevatten, zowel intern als extern.

We geven altijd het beste advies en de beste oplossingen voor uw bedrijf in Indonesië en we zullen u begeleiden bij elke stap in het zakendoen in Indonesië. Mocht u hulp en meer informatie nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Free Consultation

Contact us
reCAPTCHA