The LKPM Report in Indonesia

Wat is Het Investerings Activiteiten Rapport oftewel het LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)?

Als u een plan heeft om een ​​bedrijf op te zetten in Indonesië en zaken te gaan doen in Indonesië, moet u kennis hebben van het LKPM. In Indonesië moet u na het opzetten van een bedrijf ee periodiek LKPM melden aan de overheid, in dit geval naar de BKPM.

Bekijk hier informatie over het LKPM-rapport in Indonesië.

Het LKPM is een periodieke rapportage die bestaat uit de gegevens over de ontwikkeling of de voorgang van de total investeringsrealisatie en de problemen waarmee de investeerders worden geconfronteerd. Het LKPM-rapport heeft een functie voor het monitoren en evalueren van de voortgang van implementatie-investeringen om de  investeringsvergunningen kunnen  krijgen.

Daarnaast heeft The Investment Activity Report (LKPM) ook de functie van:
1. De voortgang van de investeringsrealisatie per sector en per locatie in bepaalde periode.
2. De ontwikkeling van werkgelegenheid.
3. Informatie over problemen waarmee investeerders worden geconfronteerd.
4. Een bron van informatie die in het beleid wordt overwogen.


Waarom hebben de bedrijven in Indonesië verplicht het investeringsactiviteitenverslag oftewel de LKPM moet indienen bij de BKPM?

Volgens artikel 5 van de BKPM-verordening nr. 7/2018 moeten alle bedrijven in Indonesië een investeringsactiviteiten rapport indienen. De investeerder of de bestuurder van het bedrijf is verplicht om het LKPM-rapport te sturen naar de BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal, (investeringscoördinatieraad in Indonesië) overeenkomstig artikel 15 van de  Indonesische investeringsactiviteit en artikel 11 (1) van de BKPM-verordening nr. 14/2017. Mochten de investeerder die deze verplichting niet nakomt, geen specifieke licenties mogen aanvragen. Dit geeft natuulijk gevolgen voor de bedrijf.

Wanneer moet u het LKPM-rapport indienen?

1.  De bedrijven zonder een operational bedrijfsvergunning of de IUT hebben, het bedrijf in de bouwfase.
Binnen deze voorwaarde moet de investeerder het LKPM-rapport elke 3 maanden opsturen.

Het periode LKPM-rapport driemaandelijks rapporteren , zoals het volgende:
A.  Januari – Maart periode, LKPM moet voor 10 April van hetzelfde jaar worden ingediend.
B.  April – Juni periode, LKPM moet worden ingediend voor 10 Juli van hetzelfde jaar worden ingediend.
C.  Juli – September, LKPM moet voor 10 Oktober van hetzelfde jaar worden ingediend.
D.  Oktober – December periode, LKPM moet worden ingediend voor 10 Januari de jaar erna jaar periode.

2.  De bedrijven met een operational bedrijfsvergunning, heeft het in de productiefase.
Als het bedrijf een operational bedrijfsvergunning heeft, hoeft het bedrijf het LKPM-rapport slechts twee keer per jaar te verzenden.

Het periode LKPM-rapport driemaandelijks rapporteren , zoals het volgende:
A.  Het LKPM-rapport voor de eerste semester (Januari – Juni) moet voor 10 Juli van hetzelfde jaar worden ingediend.
B.  Het LKPM-rapport voor de tweede semester  (Juli – December) moet voor 10 Januari van het jaar na jaar periode worden ingediend.

Welke gegevens zijn nodig om het LKPM-rapport te rapporteren?

Het LKPM-rapport van een naamloze vennootschap bestaat uit het volgende:
1. Het financiële overzicht van het bedrijf.
2. De totaal vernemers met het detail verschil total Indonesische werknemer en buitenlandse
3. De lijst met gegevens en kopieën de laaste bedrijf’s vergunningen.


Wij, Indoned Consultancy kan u helpen en begeleiden bij uw LKPM-rapport, zodat u zich kunt concentreren op uw zakelijke kernactiviteit.

Het LKPM-rapport is een van de belangrijkste verplichtingen van het bedrijf. Eigenlijk is het LKPM-rapport niet zo ingewikkeld als u denkt, maar mocht u toch nog erbij ons nodig hebt, Indoned Consultancy helpt u bij het invullen van uw LKPM-rapportage. Twijfel niet, onze medewerkers staan ​​voor u klaar.  We zullen u opdragen om aan uw zakelijke verplichtingen te voldoen met de toepasselijke regelgeving in Indonesië. Bovendien geeft Indoned Consultancy altijd het beste advies en de beste oplossingen voor uw bedrijf in Indonesië. Het is vooral ons doel om onze partner goed te begeleiden. Als u hulp en meer informatie nodig heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Disclaimer:

De hier verstrekte informatie is gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Het proces of de vereiste kan variëren, afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden. Bovendien is de wet en regelgeving in Indonesië onderhevig aan veelvuldige wijzigingen. Alstublieft neem contact met ons op als uw adviseur voor actuele informatie en nauwkeurig advies. Meer informatie klik hier en U kunt ook onze sociale media-accounts volgen om de laatste informatieberichten te zien. klik op de volgende links: Facebook, Instagram, Linkedinen Twitter.

Free Consultation

Contact us
reCAPTCHA