Veelgestelde vragen

Net zoals in andere landen kunnen er ook in Indonesië valkuilen zijn wanneer u land koopt of een onderneming start. In de afgelopen jaren ontvingen wij veel verzoeken van cliënten en ondernemingen voor hulp en advies nadat zij in problemen kwamen. Natuurlijk zijn verkopers aardig tegen u, totdat zij het geld voor goederen, diensten of land hebben ontvangen. Het is dan moeilijk of zelfs onmogelijk om uw geld terug te krijgen of uw gelijk te krijgen. Hieronder beantwoorden wij de meestgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Juridisch is er weinig verschil. De PMA wordt gebruikt om aan te geven dat het een besloten vennootschap is die in handen is van een buitenlandse partij. Bij een PT zijn de aandelen in het bezit van een of meerdere Indonesische partijen.
Het oprichten van een PT gaat vrij snel. Echter het oprichten van een PMA duurt lang en kan wel 3 tot 5 maanden in beslag nemen. Daarna kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd. Wij weten hoe een PMA het beste opgericht kan worden en welke vergunningen moeten worden aangevraagd.
Een PMA is hetzelfde als een PT, namelijk een rechtspersoon. De oprichting geschiedt middels een erkende notaris. In tegenstelling tot Nederland is het oprichten een bewerkelijke bezigheid. Wij hebben de nodige ervaring inzake het oprichten ervan. Wanneer de PMA eenmaal is opgericht dan kunt u als buitenlander vrij in Indonesië handelen.
In Indonesië zijn tal van vergunningen, maar wanneer wij voor u een PMA oprichten maken wij een overzicht van de benodigde vergunningen. Sommige Indonesische adviseurs vragen slechts een deel van de vergunningen aan, waardoor u later met problemen kunt worden geconfronteerd. Voorkom daarom dit soort problemen en overtuig u ervan dat de adviseurs ook alle vergunningen aanvraagt voordat u gaat ondernemen of land koopt.
Elke onderneming heeft een representatieve vestigingsadres nodig. Over het algemeen zijn niet alle privé adressen geschikt of toegestaan om daar een PMA of PT te vestigen. Wij kunnen uw vestigingsadres zijn zodat u geen dure kantoorruimte hoeft te huren. Lees hier meer over onze vestigingsadressen in Indonesië.
Het aantal adviseurs in Indonesië groeit elke dag. Helaas zijn velen daarvan niet betrouwbaar. De meesten willen op korte termijn geld verdienen en vaak laten zij hun cliënten met veel schade achter. Niet alleen berokkenen zij veel financiële schade bij hun cliënten. Ook proberen zij de betere en betrouwbare adviseurs in een kwaad daglicht te stellen. Wij weten echter beter en kiezen voor een langdurige samenwerking met de cliënten. Hierdoor kunnen we allround service aanbieden en met een vestiging in Nederland staan wij dichter bij onze Nederlandse en Europese cliënten.
De PMA kan ook via onze Nederlandse vestiging worden opgericht. In Nederland worden alle benodigde gegevens verzameld en naar ons hoofdkantoor in Jakarta gezonden. U wordt periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Hier kunt u het adres vinden van onze vertegenwoordiger in Nederland. Dat bespaart u reis-en verblijfkosten maar het kan ook een excuus zijn om weer even snel naar Indonesië te gaan.
Het adres van onze Nederlandse vertegenwoordiger kunt u hier vinden. Onze Nederlandse vertegenwoordiger verzamelt alle gegevens die nodig zijn voor het oprichten en ondernemen in Indonesië. In nauw overleg met de Indonesische vestiging zorgen wij ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt. Uw aanspreekpunt zal meestal ook onze Nederlandse vestiging zijn.
Nee, naast het oprichten van een PMA kunnen wij ook de administratie en belastingaangiften verzorgen. Wij verlenen diensten op een breed terrein. Het is ook mogelijk om ons in te huren voor specifieke opdrachten. In tegenstelling tot andere juridische bedrijfsadviesbureaus willen wij een langdurige relatie aangaan met onze cliënten waarbij kwaliteit voorop staat. Lees hier meer over onze diensten.
Wij kunnen inderdaad uw onroerend goed of onderneming beheren. Samen met u maken wij afspraken wat er allemaal gedaan moet worden en wat u van ons kunt verwachten. Ons personeel kan regelmatig alles controleren en brengt per mail of brief verslag aan u uit.
In Indonesië zijn mooie bouwkavels tegen gunstige prijzen te koop. Net zoals in andere landen kan de aankoop fout gaan. Wij waarschuwen u daarom om niet zo maar grond te kopen, ook al zijn er andere gegadigden voor de grond. Neem een betrouwbare makelaar in dienst of vraag ons om advies. Het belangrijkste is om na te gaan of dat de verkopende partij wel de eigenaar is en of dat er geen wettelijke belemmeringen zijn om daar te mogen bouwen. Wanneer alles juridisch correct is, dan doet u een aanbetaling bij een erkende notaris. De verkopende partij moet de eigendomspapieren bij de notaris inleveren. Pas nadat het kadaster en de eigendomsoverdracht heeft plaats gevonden mag u het restant betalen. In Indonesië mag iedereen zich makelaar noemen, zelfs taxichauffeurs. Terwijl er ook een groot verschil is in notarissen. Laat ons u daarom adviseren en bijstaan.
Ja, elk jaar zijn er veel buitenlanders die in Indonesië grond of andere onroerend goed kopen dat niet op een legale wijze verkregen is. Soms heeft de verkoper geen recht om het onroerend goed te verkopen of mag er op het land niet gebouwd worden. Wij kunnen de rechten controleren en nagaan of het bouwen toegestaan is. Onze jurist zal de grondrechten controleren. Zo'n onderzoek kan duur lijken maar het kost u meer wanneer na de aankoop blijkt dat er op de grond niet gebouwd mag worden of wanneer u niet de juridische eigenaar bent.
Dat is afhankelijk van de soort activiteiten van de onderneming. De onderneming moet in ieder geval een PMA zijn. Indonesië probeert hun markt te beschermen, wij kunnen voor u de verdeling van het kapitaal berekenen.
Ja en nee. Wanneer u een nominee heeft die u volledig kunt vertrouwen dan is er meestal niets aan de hand. Maar vaak verandert de situatie in de toekomst en bent u volledig afhankelijk van de nominee waardoor u in grote problemen kunt komen. Zorg er daarom voor dat u altijd de juridische controle blijft houden en niet afhankelijk wordt van de nominee. Wij adviseren om een PMA op te richten.
Dat is iets wat wij regelmatig meemaken. Weliswaar heeft u ooit een nominee overeenkomst met uw vertegenwoordiger in Indonesië gemaakt, maar toch staat u niet zo sterk als u eerder verteld is. Voordat u uw onroerend goed kwijt raakt op Bali of een van de andere eilanden of u verzeild raakt in een ellenlange rechtszaak is het verstandig om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.
Ja, zeker. Een KITAS is een voorlopige verblijfsvergunning voor Indonesië. Het is wel van belang dat u een sponsor heeft. Als sponsor kan alleen een Indonesische partij of uw eigen onderneming in Indonesië optreden.