You are here: Home » Nederlands » Waarom Indonesie?

Waarom investeren in Indonesie?

Investeer in Indonesie


WAAROM INVESTEREN IN INDONESIE?

Natuurlijk zijn daar veel redenen voor. Indonesië is niet alleen een mooi land maar is voor de arbeidsmarkt erg attractief, denk aan de lage loonkosten en de produktie mogelijkheden. Het land ligt erg stategisch voor het zaken doen maar is ook een land waar het goed vertoeven is.

Er zijn veel buitenlanders die graag in Indonesië willen verblijven, dat niet alleen voor vakantie of langdurig verblijf maar ook om zaken te doen. In tegenstelling tot veel landen gaat het onderhandelen gemoedelijk en trekt men daar veel tijd uit voor sociale contacten. Business Guide to Indonesia

Er zijn veel mogelijkheden om in Indonesië een bedrijf op te zetten. Denk aan de vraagstukken van de energievoorziening, produktie en handel van machines, het havengebeuren, afvalwater en voedingsmiddelen. Voor deze sectoren verstrekt zowel de Nederlandse Overheid als de Europese gemeenschap subsidies. Ook de Indonesische overheid stimuleert de economie door het geven medewerking op tal van tereinen. Met een jaarlijkse groei van de economie van zo'n 6 tot 8% behoort Indonesie tot de snelst groeiende economien van de wereld. Afhankelijk van de locatie kan het rendement van grondaankopen al snel oplopen tot zo'n 20% per jaar.

Steeds meer banken en financiële instellingen zien het belang in van het goed en verantwoord investeren in Indonesie. In tegenstelling tot Europa en de Verenigde Staten was de recente kredietcrises nauwelijks te merken in Indonesie. De reden hiervan is dat de economie van Indonesie groeit en er een andere opbouw van de kredietinstellingen is.

Interesse? Neem dan contact op met een van de adviseurs van INDO-NED. Contact

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RVO.NL de afkorting van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag houdt regelmatig workshops. Daarbij worden de algemene zaken van een bepaald land behandeld. Verder worden bijeenkomsten gehouden hoe een subsidieaanvraag moet worden ingediend.

Voor Indonesië gelden diverse subsidie mogelijkheden en regelingen.

INDO-NED Consultancy behandelt de zaken individueel, immers elke markt, product of dienst moet in Indonesië apart worden beoordeelt. INDO-NED levert dus maatwerk welke is toegesneden op de ondernemer, doelgroep en markt in Indonesië.

Naast subsidies bestaat de mogelijkheid om een Garantie Ondernemingsfinanciering aan te vragen. Het internationaal ondernemen kan altijd bepaalde risico's met zich meebrengen.

Al het begin is moeilijk, zo ook in Indonesië. INDO-NED kan u daarom goed adviseren en begeleiden inzake het investeren en zaken doen in Indonesië.