You are here: Home » Nederlands » Uw toekomst, onze zorg

Uw toekomst

INDO-NED, uw toekomst is onze zorg

Zoals bekend worden de sociale zekerheden in Nederland uitgehold. De pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd van 65 jaar naar 67,5 jaar. Terwijl er plannen bestaan om de pensioenuitkering, die u naast de AOW zult gaan ontvangen, zwaarder te belasten. Door de vergrijzing zullen ook de eigen bijdragen voor bijvoorbeeld een verzorgingstehuis stijgen.

Als gevolg van de wereldwijde malaise stijgen niet alleen de pensioenpremies maar is ook de hoogte van de pensioenuitkering onzeker geworden. Een goede alternatief is het investeren in Indonesië en afhankelijk van de persoonlijke plannen, in de toekomst, daar te gaan wonen of te ondernemen.
De spaarrente is ongekend laag terwijl veel mensen huiveren van de gedachte om te moeten beleggen. Wilt u meer weten over projecten waarin u in Indonesië kunt deelnemen, neem dan contact op met INDO-NED Consultancy in Jakarta, Bali of Nederland Contact INDO-NED Consultancy .

Door de vergrijzing zullen meer ouderen een beroep doen op aangepaste huisvesting of een plaats in een verzorgingstehuis. Naast een lange wachttijd zal ongetwijfeld ook de kwaliteit van de zorg afnemen terwijl aan de hulpbehoefenden een grotere financiele bijdrage wordt gevraagd.

Het is daarom verstandig om nu in Indonesië te investeren om er later de vruchten ervan te gaan plukken. Maar doe dat verstandig en neem daarvoor contact op met Indo-Ned .

Over het algemeen hebben de investeringen in Indonesië een hoge rendement. Bent u benieuwd of wilt u meer informatie hebben, neem dan contact met ons op.

Investeer verstandig en veilig, kies voor INDO-NED Consultancy Company met vestigingen in Jakarta, Bali en Nederland.
info@indo-ned.com