You are here: Home » Nederlands » PMA

PMA

Investeer met INDONED in indonesie

Indonesië is een mooi land, niet alleen de natuur maar ook de mogelijkheden van investeren en vestigen zijn erg aanlokkelijk.

Het is voor niet Indonesiërs nog niet mogelijk om direct bezit in Indonesië te hebben of daar legaal te handelen.

Uiteraard wilt u op een veilige en legale wijze uw inspanning en investeringen veilig stellen. Het is in bepaalde gevallen mogelijk om een nominee in te schakelen maar over het algemeen loopt zo'n samenwerking verkeerd af. Immers wanneer u een nominee gebruikt dan bent u van deze persoon afhankelijk bij het nemen van beslissingen. De nominee is gerechtigd om naar eigen inzicht te handelen, ook al zijn er informele afspraken tussen de investeerder en de nominee gemaakt.

Momenteel lopen er diverse rechtszaken waarbij de nominee claimt de rechtmatige eigenaar van het onroerend goed of onderneming te zijn zonder enige verplichtingen jegens de investeerder(s). Omdat de nominee vaak in het gelijk wordt gesteld heeft de investeerder het voor het nakijken.

INDO-NED adviseert daarom een PMA (Penanaman Modal Asing) op te richten. Een PMA is een rechtspersoon en is te vergelijken met een Nederlandse Besloten Vennootschap. In de praktijk wordt de onderneming als een PT aangeduid. Middels de aandelen en zeggenschap houdt u direct of indirect controle over uw bezit en onderneming. Daardoor bent u niet altijd afhankelijk van de nominee. Het is wel belangrijk om de afspraken van te voren op papier te zetten en deze door een notaris te laten bevestigen.

In bepaalde situaties is het niet toegestaan dat een buitenlandse investeerder alle aandelen van de PMA krijgt. Echter zolang u de meerderheid van de aandelen van de PMA heeft blijft de zeggenschap bij u.

Tip:
In het verleden zijn er veel buitenlandse investeerders geweest die grond en andere onroerend goed op naam van een nominee hebben gezet maar nu worden geconfronteerd met problemen. De enige oplossing om de schade te beperken is het oprichten van een PMA en vervolgens het onroerend goed over te dragen.
Ga behoedzaam te werk en overleg met een consultant van INDO-NED Consultancy hoe het beste gehandeld kan worden.

Onderneem verstandig in Indonesie

Met een PMA kunt u zelfstandig handelen zoals het aankopen van grond en overige onroerend goed, openen van bankrekeningen, handelen en het afsluiten van overeenkomsten met andere partijen. De PMA kan ook gebruikt worden voor het verkrijgen van een verblijfs- of werkvergunning, zoals een kitas.

Daarom adviseert INDO-NED om eerst een PMA op te richten voordat u een onderneming start in Indonesie of grond aankoopt op eilanden zoals Java, Bali, Flores, Lombok en Sumatra.

INDO-NED werkt nauw samen met notarissen, advocaten en andere adviseurs en beschikt daarom over de meest recente informatie.

Omdat alle aanvragen voor het oprichten van een PMA via de overheidsinstanties in Jakarta gaan maakt het niet uit of dat de PMA feitelijk op Bali, Lombok, Sumatra of een andere plaats of eiland gevestigd zal worden.

Elke onderneming heeft een vestigingsadres nodig. Zo'n vestigingsadres moet voldoen aan de regels van de Indonesische overheid.
INDO-NED biedt als service om uw onderneming op het adres van INDO-NED te laten vestigen. Afhankelijk van de noodzaak kan zelfs een apart telefoonnummer voor uw onderneming worden aangevraagd en wordt de telefoon onder uw naam aangenomen. Uiteraard kunnen onze medewerkers ook uw bezoekers ontvangen, de post verzorgen en andere formaliteiten voor u regelen.
Onze medewerkers kunnen ook uw administratie, belastingaangifte en jaarstukken verzorgen, zie ook INDONED services in Indonesia

Let wel.
Er zijn in Indonesië veel consultants die hun diensten aanbieden. Maar vaak gaat het mis met het oprichten van een PMA. De Indonesische wetgeving is complex. In tegenstelling tot Nederland kan een PMA slechts activiteiten verrichten waarvoor het is opgericht. In veel situaties is het daarom niet toegestaan dat een PMA andere activiteiten uitvoert. Bovendien is de aandelenverhouding afhankelijk van de doelstelling van de onderneming en zijn er tal van vergunningen nodig. Laat u daarom goed voorlichten en vraag altijd naar een compleet pakket, dus inclusief de benodigde vergunningen.

Gaat u samenwerken met een nominee? Zorg dan dat u de nominee goed kent en laat alle afspraken in de vorm van een nominee contract notarieel vastleggen.

Benieuwd en wilt u veilig ondernemen in Indonesië? Laat u zich dan voorlichten door een INDO-NED consultant.