You are here: Home » Nederlands

INDO-NED Nederlandse adviseur voor Indonesie

INDO-NED uw adviseur in ondernemen in Indonesie

WAAROM KIEST U VOOR ONS?

Er zijn veel consultants in Indonesie waaruit u kunt kiezen. Uiteraard zoekt u de beste oplosssing waarbij de kwaliteit van de dienstverlening en de kosten belangrijk zijn. INDO-NED kiest voor een langdurige relatie met de clienten, daarbij kijken wij niet alleen naar het heden maar ook naar de toekomst.

Onderneem in Indonesie met een adviseur dichtbij

DUTCH - NEDERLANDS

PT INDO-NED Consultancy Company is een business consultant en heeft kantoren in Jakarta en Bali. Samen met agentschappen op Flores, Lombok en Sumatra zijn wij in staat onze clienten optimaal van dienst te zijn. Onze INDO-NED consultants zijn flexibel en ook werkzaam in andere plaatsen en eilanden van Indonesie.

In samenwerking met de BKPM richt INDO-NED ondernemingen op zoals PMA en PT dit volgens de Indonesische wetgeving. Verder adviseren wij bedrijven en particulieren inzake vergunningen, visa en licenties om op een verantwoorde wijze in Indonesie te kunnen ondernemen.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld UD , IUT , API , APIT, ABH / HO , NPIK etc.. dit zijn allemaal vergunningen die vaak nodig zijn om verantwoord te kunnen ondernemen in Indonesie. INDO-NED verzorgt ook fiscale aangiften en accountancy rapporten alsmede de boekhouding.

INDO-NED biedt een uitgebreide service, zo kunt u ons adres ook als uw domicilie adres in Jakarta en Bali gebruiken. Dus INDO-NED Consultancy biedt ook de mogelijkheid om een viritueel office voor Indonesie aan.

Ook al bent u ver van Indonesie vandaan, uw zaken zijn bij ons in vertrouwde en deskundige handen.

Degenen die een PMA of PT in Indonesie willen oprichten of in dat land willen investeren kunnen ook op onze Nederlandse vestiging terecht. U bespaart niet alleen reis- en verblijfkosten maar zeker net zo belangrijk, u communiceert in uw eigen taal waardoor spraakverwarring voorkomen wordt.

Naast een vestigingsadres voor uw onderneming is het ook mogelijk om een werkplek te reserveren en uw bezoekers te ontvangen. Om goed te kunnen werken is gekozen voor een rustige omgeving waarbij veel toch veel voorzieningen zoals winkels, bedrijven, eetgelegenheden en parkeerplaatsen aanwezig zijn.

Onze medewerkers spreken ook Engels en Nederlands.

Indonesie is sterk in ontwikkeling en heeft sinds enkele jaren een stabiele economie. Ondanks de bureaucratie is het goed zaken doen in Indonesie. Laat INDO-NED uw gids zijn in het zaken doen en het ondernemen in Indonesie.


INDO-NED uw adviseur in ondernemen in Indonesie

INDO-NED beschikt over de nodige vakkennis en de meeste medewerkers hebben de nodige ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. INDO-NED Consultants volgen de ontwikkelingen van de Indonesische wetgeving en zijn vaak te vinden op siminars in Nederland en Indonesie zoals de EIBD Conference, Kadin Indonesia en de BKPM in Indonesie. De INDO-NED consultants spreken de taal van de ondernemer en weten de nodige wegen te bewandelen in Indonesie, voor een goed resultaat.

Door onze instelling en visie blijven afspraken niet beperkt tot loze beloften. Ook na het oprichten van uw onderneming willen wij graag met u in contact blijven en kunnen wij eventueel op zoek gaan naar nieuwe contacten voor uw onderneming. Met onze netwerk proberen wij onze klanten te promoten, een succes voor u is ook een succes voor ons.

Onze service is gericht op ondernemers en particulieren die zaken willen doen in Indonesië. In overleg met u gaan wij samen kijken welke activiteiten verricht moeten worden om uw onderneming of investering in Indonesie tot een succes te maken. Elke rechtspersoon, zoals een pma en pt, heeft altijd een officiele vestigingsadres nodig.

INDO-NED kan uw vestigingsadres zijn en met onze postservice houden wij u op de hoogte. Onze vestiging op Bali biedt ook de mogelijkheid om met uw klanten en relaties te vergaderen. Naast deze diensten biedt INDO-NED ook andere service aan zoals het verzorgen van uw administratie en belastingaangiften. De medewerkers zijn INDO-NED Consultancy zijn ook op projectbasis beschikbaar.

De economie van Indonesie groeit erg sterk. Landen zoals China en Frankrijk investeren fors in Indonesie waardoor de Indonesische economie een extra impuls krijgt. Mede als gevolg van deze positieve ontwikkelingen zullen ook de grondprijzen en onroerend goed sterk in waarde stijgen. Afhankelijk van de locatie kan het rendement oplopen tot zo'n 50 tot 60% per jaar. Wacht daarom niet te lang met het aankopen van grond, maar doe het wel veilig.

Maar ook Nederlandse en Belgische bedrijven hebben de weg naar Indonesie te gevonden. Werd er tot zo'n 2 jaar geleden uitsluitend door particulieren in onroerend goed geïnvesteerd. Momenteel bestaat 75% van de advieswerkzaamheden van INDO-NED Consultancy uit ondernemersvraagstukken. Steeds vaker kiezen de ondernemers voor het investeren in Indonesie.

Naast klanten uit Nederland adviseert INDO-NED Consultancy ook ondernemers en particulieren uit Italië, België, Groot Britannië, Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen en Spanje die graag in Indonesie willen investeren of ondernemen.


INDO-NED is momenteel aan het onderzoeken of dat er interesse bestaat voor de overleggroep INA , een afkorting van Indonesische Nederlandse Aangelegenheden. Ook bewoners uit Belgie en Duitsland kunnen zich daarvoor aanmelden. Tijdens het informele overleg kunnen tal van onderwerpen en problemen worden besproken. Heeft u interesse dan kunt u zich alvast aanmelden. Zodra er meer informatie bekend is zullen wij contact met u opnemen.

Onze medewerkers volgen een permanente educatie en bezoeken regelmatig internationale beurzen. Mede daardoor kan INDO-NED met de kennis van de Indonesische en Nederlandse wetgeving haar klanten goed adviseren.


Wilt u zekerheid, kies dan voor INDO-NED.

INDO-NED is een legal consultancy office, offertes en opdrachtbevestigingen worden uitsluitend schriftelijk gedaan zodat u weet wat u van ons kunt verwachten en de gemaakte afspraken glashelder zijn. Alleen op die wijze kunnen er nooit misverstanden ontstaan.

Noot:
Naast het oprichten van een PMA of PT zijn er vaak vergunningen nodig. In de praktijk maken wij vaak mee dat andere consultants slechts een offerte maken voor de standaard werkzaamheden.

Om met de bedrijfsactiviteiten in Indonesië te mogen starten zijn tal van vergunningen nodig. Overtuig u ervan, voordat u in zee gaat met een consultant, of in de offerte alle vergunningen zijn opgenomen.

INDO-NED gaat altijd een stapje verder zodat u weet welke aanvullende documenten u nodig heeft, u komt dus nooit voor ongewenste verrassingen te staan. Alleen door open en duidelijk te zijn kunnen wij onze clienten goed adviseren.

Tip:
De Nederlandse overheid en de Europese gemeenschap kunnen u behulpzaam met het ondernemen in Indonesie. Heeft u een goed plan maar kunt u deze niet financieren dan bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Het plan moet wel aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. De voorwaarden kunt u nalezen op de site van Agentschap NL, de ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Den Haag.
Uiteraard kan INDO-NED u behulpzaam zijn met de aanvraag en het realiseren van uw plan.


INDO-NED Consultancy werkt in Nederland nauw samen met ROVe Consultancy BV en Administratie en Advies ROVe Beuningen.

Kortom wilt u een bedrijf starten in Indonesië of heeft u ondernemersadvies nodig, neem dan contact op met INDO-NED Consultancy.

Contact met INDO-NED Consultancy