You are here: Home » Nederlands » Diensten van IndoNed

Diensten

Diensten van IndoNed

INDO-NED biedt administratieve dienstverlening aan, dit alles in overleg met de cliënten.

INDONED services in Indonesia

-pakket A
beperkte werkzaamheden, het verzorgen van eenvoudige administraties en belastingaangiften voor ondernemingen zonder commerciële activiteiten.
onze diensten:
het verzorgen van fiscale aangiften per maand en jaar voor nul-activiteiten

-pakket B
voor kleine onderneming met niet meer dan 5 werknemers.
onze diensten:
belastingaangiften, fiscaal rapport en accountancy rapportage.
als extra bezoeken onze medewerkers u tweemaal per week voor onderhoud, begeleiding en bespreking. De lokatie moet binnen een straal van 25 km van onze kantoren in Jakarta of Bali liggen.
* 1 uur per consult.

-pakket C
voor middelgrote en grote ondernemingen.
onze diensten:
verzorgen van belastingaangiften en maandelijkse fiscale rapportage,
en accountancy rapportage, uitgebreidere dienstverlening voor administratie.
als extra, bezoeken onze medewerkers u driemaal per week voor onderhoud, begeleiding en bespreking. De lokatie moet binnen een straal van 25 km van onze kantoren in Jakarta of Bali liggen.

indien nodig kan INDO-NED medewerkers detacheren.
* 2 uren per consult.

Voor alle overige werkzaamheden wordt van te voren, schriftelijk, een prijsafspraak gemaakt of worden de werkzaamheden per uur gedeklareerd.

De administraties en projectadministraties worden met ons eigen software verwerkt.

In alle overige gevallen kan de consultancy via de telefoon of video conference worden gedaan.

INDO-NED houdt rekening met uw wensen

Iedere onderneming is anders, zo ook de wensen van de clienten.

In veel gevallen is het maatwerk.

Tijdens het eerste gesprek maken wij een inventarisatie van de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Op basis hiervan ontvangt u een schriftelijke offerte waarbij rekening wordt gehouden met de benodigde vergunningen en de toekomstige werkzaamheden.

Veel consultants verstrekken helaas een uitgeklede offerte waardoor u geconfronteerd wordt met aanvullende kosten.

Omdat INDO-NED Consultancy voor een langdurige relatie met de cliënten kiest zullen wij de kosten zoveel mogelijk in de offerte benoemen. Daardoor komt u niet voor ongewenste verrassingen te staan.

Wat kan INDO-NED nog meer voor u doen?

Elke onderneming heeft een vestigingsadres nodig. Zo'n vestigingsadres moet voldoen aan de regels die de Indonesische overheid stelt.

INDO-NED biedt als service om uw onderneming op het adres van INDO-NED te vestigen. Afhankelijk van de noodzaak kan zelfs een aparte telefoonnummer voor uw onderneming worden aangevraagd en wordt de telefoon onder naam van uw onderneming aangenomen.
Uiteraard kunnen onze medewerkers ook uw bezoekers ontvangen en te woord staan, de post verzorgen en andere formaliteiten voor u regelen.
De ontvangen post wordt door onze medewerkers gescand en naar een door u opgegeven mailadres verzonden. Desgewenst kunnen de medewerkers van INDO-NED Consultancy vergader- of werkruimte voor u regelen. Zo blijft u altijd op de hoogte van de ontwikkelingen van uw onderneming.

Onze medewerkers kunnen op deskundige wijze ook uw administratie, belastingaangiften en jaarstukken verzorgen. Ook kan INDO-NED periodiek de exploitatie van uw onroerend goed op Java, Bali en Lombok controleren. Zo weet u dat uw huis, villa, bungalowpark en overige bezittingen in Indonesie in veilige handen zijn. Samen met u stellen wij een controle programma op en kunnen u periodiek rapporteren.

Wilt u meer weten neem dan contact op met onze Indonesische of Nederlandse vertegenwoordiging.

In specifieke gevallen verricht INDO-NED ook werkzaamheden op het gebied van eigendomsrechten van grond en het aanvragen van toestemming en vergunningen voor uw onderneming. Onze advisering blijft dus niet beperkt tot het oprichten van ondernemingen.

Vergader in Indonesie

Regelmatig krijgt INDO-NED Consultancy Nederland het verzoek van Nederlandse en Belgische ondernemers om een bedrijfsmeeting in Indonesie te organiseren.

Wat houdt nu zo'n bedrijfsmeeting in?
De directie of leidinggevenden geeft aan INDO-NED Consultancy een overzicht van de activiteiten die tijdens de bedrijfsmeeting gedaan of behandeld moeten worden. INDO-NED Consultancy zoekt vervolgens geschikte verblijfplaatsen en locaties waar de meeting uitgevoerd kunnen worden. Desgewenst kan INDO-NED Consultancy samen met interne en externe adviseurs een compleet programma voor u samenstellen.
Maar dit soort meetings zijn ook uitermate geschikt voor vakoverleg, bijscholing van bepaalde vrije beroepers zoals huisarts, tandartsen, psychologen etc. Veelal wordt er ook van gedachte gewisseld met Indonesische collega's.

Waarom in Indonesie?
In Nederlandse bedrijven wordt zo'n 20% van de werktijd besteedt aan vergaderen. Natuurlijk kunnen er allerlei communicatiemiddelen zoals internet, outlook, hyves, twitter etc. worden gebruikt. Dat kost niet alleen tijd en geld maar ook veel energie. Erger is dat vaak de motivatie afneemt terwijl slechts een deel van de boodschap bij de werknemers blijft hangen. Grotere internationale ondernemingen gaan steeds vaker de "ouderwetse" middelen gebruiken om het bedrijfbeleid of beslissingen aan de werknemers over te brengen, namelijk face to face communicatie.

Indonesische ondernemers houden eens of meerdere keren per jaar een bedrijfsmeeting met hun werknemers. Gedurende een hele week verblijft de staf samen met en de uitvoerende werknemers in een hotel of conferentieoord waarbij een deel van de dag gebruikt wordt om de motivatie van de werknemers op te peppen. Gebleken is dat het vergaderen tijdens deze bijeenkomsten zeer effectief is.

Niet alleen wordt er in een ontspannen omgeving van gedachte gewisseld maar kunnen de werknemers na de bijeenkomst ook nog individueel contacten uitwisselen. Veelal worden dit soort bedrijfsmeetings aangevuld met ontspannende doch intensieve activiteiten. In Indonesie zijn tal van geschikte plaatsen aanwezig om van een bedrijfsmeeting een succes te maken. Op Bali en Lombok zijn diverse locaties aanwezig waarbij het management de nodige ervaring heeft om een bedrijfsmeeting te organiseren.

Laat INDO-NED Consultancy in het welzijn van uw onderneming adviseren